Ergo draudimas

Kas yra Kelionės draudimas?

Kelionės draudimas – draudimas nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejo, kai apdraustasis padaro žalą trečiajam asmeniui užsienyje. Kelionės draudimas taip pat galioja dingus ar vėluojant apdraustojo bagažui, atšaukus kelionę ar jai visai neįvykus. Klientai, įsigiję šį draudimą, gali saugiai keliauti žinodami, kad, esant reikalui, gydymą užsienyje apmokės draudimo bendrovė.

Kelionės draudimo rūšys:

Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas
Apsidraudus šiuo draudimu, ERGO atlygins apdraustojo asmens būtinas gydymo išlaidas dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo:

• būtiną ambulatorinį arba stacionarinį gydymą;
• gydytojo paskirtus vaistus;
• būtiną pervežimą iki artimiausios ligoninės;
• būtiną ir neatidėliotiną parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui.

Taip pat atlyginamos:

• laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų;
• mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime ir priklauso nuo lankomos šalies. Maksimali draudimo suma yra 100 000 EUR

Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui?

Kreipkitės į artimiausią oficialią gydymo įstaigą ar gydytoją. Jeigu dėl susirgimo Jums reikalingas stacionarinis gydymas, apie tai Jūs pats ar su gydytojo pagalba nedelsdami informuokite ERGO Žalų reguliavimo skyrių (darbo dienomis) arba asistavimo partnerį užsienyje – bendrovę Euro-Center Prague (telefonas ir adresas nurodyti draudimo liudijime ir atmintinėje apdraustajam).

Žalų asistavimo centras užsienyje – bendrovė Euro-Center Prague teikia ERGO klientams pagalbą ištisą parą:

 • padeda pasirinkti reikiamą gydytoją ar ligoninę;
 • suteikia medicininių paslaugų apmokėjimo garantijas patekus į ligoninę;
 • organizuoja būtiną ligonio parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui.

Jeigu Jums tektų gydytis ambulatoriškai bei pirkti gydytojo išrašytus vaistus, gydymo išlaidas iki 250 EUR galite apmokėti patys, o sugrįžę iš kelionės pristatykite draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus: sąskaitų originalus bei kvitus. Reikalaukite, kad dokumentuose gydytojas nurodytų diagnozę, gydymo datą ir atliktas paslaugas.

Darbo dienomis atsitikus žalai užsienyje galite kreiptis tiesiai į ERGO. Atmintinėje apdraustajam taip pat yra pateikti nurodymai, ką daryti žalos atveju apsidraudusiems kitomis kelionių draudimo rūšimis.

Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo ir kaulų lūžių rizikos.

 • Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma;
 • Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos;
 • Išmokos dydis kaulų lūžių atveju priklauso nuo lūžusio kaulo ir draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos;
 • Esant laikinam neįgalumui dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo išmokos mokamos už patirtą traumą (pvz., dėl kaulų išnyrimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sukrėtimų ir kraujosruvos).

Bagažo draudimas:

Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei.

Draudimo išmoka mokama už:

 • atiduotą saugoti bagažą – jeigu jis dingsta;
 • priverstinių pirkinių įsigijimą iki 175 EUR , kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val.;
 • nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės;
 • nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis;
 • nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.

Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos t.y. bagažo vertės ir draudimo trukmės. Draudėjas gali pasirinkti vieną iš draudimo sumų: 500 EUR, 750 EUR, 1000 EUR.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu

Tai įstatymais numatyta civilinė atsakomybė, kai reikia atlyginti kitam asmeniui padarytą žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui.

Tai gali būti kasdienio gyvenimo pavojai, pvz., skubėdami Jūs netyčia stumtelėsite kitą žmogų, dėl ko šis patirs traumą, arba važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus Jums bus pareikštas reikalavimas atlyginti žalą. Teismo procese draudžiamojo įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį.

Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų padarytos žalos.

Kelionės finansinių nuostolių draudimas

Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirties, tuomet turėsite nemažai išlaidų. Tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins:

 • kelionės atšaukimo išlaidas,
 • papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę.

Prie draudžiamųjų įvykių priskiriama:

 • apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos;
 • apdraustojo, jo sutuoktinio (ės) gyvenamajam būstui padaryta žala.

Taip pat atlyginami nuostoliai, pavėlavus išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą:

 • atsitikus eismo įvykiui,
 • pavėlavus viešajam transportui,
 • esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.

Darbuotojų pakeitimo išlaidos

Jeigu papildomai draudžiamasi šiuo draudimu, atlyginamos darbuotojo pakeitimo išlaidos, kai jis dėl ligos ar traumos negali vykdyti savo darbo funkcijų ir jį reikia pakeisti kitu darbuotoju. Draudimo išmoka mokama už bilietus, kelionės bilietų keitimą arba naujų įsigijimą vykstant ekonomine klase viešojo transporto priemonėje neviršijant 900 EUR.

Neišvykimo dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo išlaidos

Jeigu papildomai draudžiamasi šiuo draudimu, kai apdraustasis yra užsienio valstybėje, atlyginamos išlaidos, bilietų keitimui arba naujų įsigijimui ekonomine klase, kai apdraustasis pavėluoja išvykti dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo sveikatos priežiūros įstaigoje. Draudimo išmoka negali viršyti 600 EUR.

Norite paklausti ar apsidrausti?

El. paštas vadyba@keliauksuideja.lt
Tel.: 8-659 03555 arba 8-37 408830